top of page

Terapie

Terapie vždy začíná rozhovorem, při němž zjišťuji aktuální zdravotní stav, to, jak se daný klient cítí a jaké má potíže. Zároveň klienta seznámím s přístrojem a biorezonanční metodou či ráda zodpovím případné otázky.

Dalším krokem je testování energetických zátěží v organismu. Testování probíhá pomocí speciálních testovacích ampulí, díky nimž zjistím, které látky v těle klienta působí rušivě a mohou být příčinou obtíží, ať už se jedná třeba o viry, bakterie, těžké kovy, geopatogenní zóny či jiné. Po celou dobu terapie může klient relaxovat či se mnou hovořit. Dle vyhodnoceného typu zátěží pak stanovím vhodné programy na harmonizaci, detoxikaci či vyvedení patogenů z organismu a navrhnu osobní terapeutický plán.

Třetím krokem je samotná biorezonanční terapie přístrojem Bicom, který pomocí elektrod načte frekvence těla klienta a rozdělí je na harmonickou a neharmonickou složku. Velmi zjednodušeně řečeno – harmonické frekvence přístroj do těla vrátí, posílí je a disharmonické frekvence nebo frekvence patogenů invertuje (otočí), tedy je změní na harmonické a stabilizační, čímž dojde k vyrušení působení patogenu a nastartování samoléčebných schopností těla. Tělo se tak samo postupně navrací do harmonie. Celá metoda je naprosto bezbolestná, neinvazivní a bez vedlejších účinků.

Každou terapii zároveň nahrávám do nosiče dle klientova výběru, který si po skončení sezení odnese domů pro prodloužení účinku terapie. Terapeutické frekvence mohu nahrát do kovového/minerálního nosiče anebo do oleje pro vnější aplikaci či do kapek pro vnitřní užití.

bottom of page