top of page
5.png

Kdo jsem?

Jsem tvůrkyně svého života, průvodkyně pro sebe i druhé a naslouchám Těm, kteří to potřebují a pomáhám jim tak na cestě k vlastní podstatě.

Vedu terapii rozhovorem, ženské workshopy v kruhu a provázím světem astrologie.

Dále tvořím náramky z minerálů a dřeva tak, aby se staly vždy tím nejlepším talismanem svého majitele.

Mé jméno tomu sice nenasvědčuje, ale jsem rodilá Češka a v České republice jsem vyrůstala, studovala a také (když nepočítám rok života v Londýně) pracovala.

Během svého života jsem nasbírala spousty životních zkušeností a spousty důležitých uvědomění, která se neustále rozšiřují.

Ta nejdůležitější mě posunula z "klasického žití" k duchovnu a spiritualitě a skrze ni pak k astrologii, vlastní tvorbě a k žití vlastní podstaty.

Níže se s Vámi podělím právě s jedním z těchto momentů, které vnímám ve svém životě jako klíčové.

Bylo to uvědomění si svého životního hnacího pohonu, kterým bylo hledání.

Hledání smyslu života, vlastní podstaty a životního poslání.

Zkrátka hledání životního úkolu duše. 

Caroline Lunara
Caroline Lunara

Tuto skutečnost jsem si dlouhé roky neuvědomovala, ale vím že právě tomuto hledání byl zasvěcen v podstatě celý můj život.

Hledala jsem všude kolem sebe, měnila jsem pracovní místa, své zaměření, partnery a jiné a myslila si, že mě některá z těchto změn uspokojí. Dalo by se říct, že můj život byl jednou neustálou změnou nebo spíše touhou po změně, která by mě dovedla k naplnění. Nic ale nepřineslo to vnitřní uspokojení, které jsem toliko potřebovala.

Dlouho jsem věřila, že je třeba změnit něco ve vztazích, v rodině, v životním stylu nebo v práci a že touto cestou najdu svou podstatu.

Po čase mě ale souhra různých událostí a vlastních rozhodnutí dovedla na duchovní cestu a skrze ni k astrologii. 

To vše mě vedlo k uvědomění, že se musím nejdříve obrátit k sobě. 

Má duše mě volala, abych se s ní propojila a našla její podstatu. Abych si uvědomila své poslání a smysl života a podnikla kroky vstříc jeho naplnění.

Nejdříve bylo třeba změnit náhled na sebe i na život jako takový, propojit se se svým nitrem a uvědomit si, jaké potřeby vyplývají z mé vlastní podstaty a jaké z potřeb jsou ovlivněné společností.

A právě tím se spustila kaskáda AHA momentů, kdy jsem si připustila, že proměna je nezbytná k posunu, začít je ale třeba u sebe. Je třeba měnit dle vlastních niterných potřeb, ne dle potřeb společnosti a to je první krok vstříc k naplnění.

A tak se na své cestě životem propojuji se svou duší, proměňuji se v souladu se svým nitrem, žiji svou podstatu a pomáhám druhým dosahovat stejných životních met. 

bottom of page