top of page
1.png

Astrologie

Astrologie je prastará a tradiční nauka, jež byla a stále je používána různými kulturami po celá staletí.

Zabývá se souvislostmi mezi postavením a pohybem planet, hvězd i vesmírných bodů na straně jedné a událostmi v našich životech a na Zemi obecně na straně druhé.

Tak jako DNA je nositelkou naší genetické informace, tak i planety, hvězdy a vesm. body jsou nositeli našich určitých povahových a emočních rysů.

V prenatálním období, v den našeho narození a během celého života na nás působí mnoho aspektů, které nás utváří. Mezi nimi je například rodina, prostředí, životní styl, společnost, ale také vesmírná tělesa. I když se s těmito tělesy v životě nepotkáme, můžeme vnímat jejich působení. Věřím, že každý z nás nejednou pocítil vliv Luny, jež byla zrovna v úplňku, ať se jednalo o neklidný spánek nebo třeba emoční dysbalanci.

Nechci zde zabíhat do fyzikálních zákonitostí, jak na nás něco nebo někdo může působit, aniž bychom se potkali, věřím ale, že mnoho z vás takové působení již někdy pocítilo a co je důležitější, že si ho i uvědomilo.

Každý z nás oplývá úžasnou schopností a tou je intuice. Je to hlas naší duše, jenž nám pomáhá se propojit se svým nitrem. Avšak někteří lidé se tomuto hlasu odnaučili naslouchat. Odnaučili se obracet k sobě samému a následovat svou podstatu. A tak někdy prochází obdobím, kdy svou intuici téměř neslyší a můžou se cítit ztraceni.

Astrologie je jednou z mnoha cest, jež může být v návratu k sobě samému velice nápomocná. Může být pomocnou rukou, jež nás provede obdobím, kdy se nám nedaří propojit s vlastní duší. Může dopomáhat k osobním uvědoměním, ale zároveň není dogmatem.

Má také mnoho rovin, které pomáhají nahlédnout například na:

 • osobnost (osobnostní astrologie)- předkládá povahové rysy, emoční a myšlenkové vzorce člověka, které jsou ale pouhými možnostmi, jak daný člověk může fungovat...vždy totiž záleží na jeho životních rozhodnutích

 • karmu (karmická astrologie) - popisuje zkušenosti duše, se kterými přišla na tento svět a úkol, který přišla naplnit

 • partnerství (partnerský horoskop)- poskytuje náhled na společná životní témata partnerů

 • situace minulosti, přítomnosti i budoucnosti (tranzitní astrologie)- pomáhá pochopit určité situace a zvědomit si možné vlivy  

Já se převážně zabývám karmickou a tranzitní astrologií, kterou zároveň využívám v každodenním životě a věřím, že i u Tebe najde své místo.

Astrologie
5.png
5.png

Výklad z  karmické astrologie

Tento výklad popisuje životní úkol duše a zkušenosti, se kterými přišla na tento svět. Poodhalí karmické křivdy a zranění, které si duše sebou nese, a které mohou přinášet do života různé zátěže a výzvy. Karmický výklad může přiblížit možnosti, jak dojít k životnímu naplnění a rovněž pomoci pochopit události dosavadního života.

Rozsah: 2 - 3 stany A4 + úvod a obrázek nativního horoskopu 

(v případě zájmu nabízím v rámci balíčku i videohovor, během kterého Ti ráda zodpovím Tvé otázky a vysvětlím části výkladu)

Doba vyhotovení: 2 - 3 týdny

Cena: 1100,-Kč (platba předem na účet)

V případě zájmu Tě poprosím o vyplnění kontaktního formuláře.

Uveď zde prosím: 

 1. Co si objednáváš (Výklad z karmické astrologie)

 2. Jméno a příjmení osoby, pro kterou bude výklad vyhotoven

 3. Datum, čas a místo narození osoby, pro kterou bude výklad vyhotoven

Brzy nato Tě kontaktuji s bližšími informacemi ohledně objednávky.

Kontaktní formulář najdete zde...

3.png

Výklad z  tranzitní astrologie

Tento výklad poskytuje přehled tranzitů (pohybů) a působení planet, hvězd a vesmírných bodů, ke kterým může docházet v následujících dnech a měsících. Popisuje působení na nás samotné, na náš osobní horoskop a nabízí doporučení jak nakládat se svou energií během následujícího období. Vše je vyhotoveno v přehledné tabulce, kterou lze vidět na obrázku níže.

Je možné vybírat ze tří variant, jejichž popisy najdeš dále. 

V případě zájmu Tě poprosím o vyplnění kontaktního formuláře.

Uveď zde prosím: 

 1. Co si objednáváš (Výklad z tranzitní astrologie)

 2. Variantu (typ balíčku)

 3. Jméno a příjmení osoby, pro kterou bude výklad vyhotoven

 4. Datum, čas a místo narození osoby, pro kterou bude výklad vyhotoven

Brzy nato Tě kontaktuji s bližšími informacemi ohledně objednávky.

Kontaktní formulář najdete zde...

Je možné vybírat ze tří variant:

 

Čtvrtletní balíček ​​​

 • rozsah: 3 strany A4​ (přehled na 3 měsíce) + úvod

 • doba vyhotovení: 1 týden

 • cena: 750,-Kč (platba předem)

Půlroční balíček​​​

 • rozsah: 6 stran A4 (přehled na 6 měsíců) + úvod

 • doba vyhotovení: 2 týdny

 • cena: 1400,-Kč (platba předem)

Roční balíček

 • rozsah: 12 stran A4 (přehled na 12 měsíců) + úvod

 • doba vyhotovení: 3 týdny

 • cena: 2700,-Kč (platba předem)

Tranzitní astrologie - výklad na měsíc
bottom of page